Spoločnosť ORDEMA SPED s.r.o. začala pôsobiť  na dopravnom trhu v roku 2009 a postupne sa pretransformovala až do dnešnej štruktúry. Od roku 2009 pôsobila spoločnosť ako špedícia, v roku 2011 začala naša spoločnosť pôsobiť na trhu už aj ako dopravná spoločnosť  s vlastným vozovým parkom, ktorý sa postupne rozširuje.
Pôsobnosť spoločnosti  na dopravnom trhu sa zameriava hlavne na medzinárodnú dopravu v rámci Európy a vnútroštátnu dopravu v rámci Slovenskej republiky, nadrozmernú a nadmernú prepravu zmluvnými partnermi  do krajín Európy, avšak s kvalifikovanými pracovníkmi a skúsenosťami vieme zabezpečiť  prepravu aj do iných krajín sveta.
V spoločnosti pracujú kvalifikovaní, odborne vzdelaní a skúsení pracovníci, ktorí sú k dispozícii zákazníkom pri  komplexnom riešení  požiadaviek.